CAL TUBAU, SEMPRE UN SOMRIURE      
  
 tubau.com >> La forma més fàcil de comprar carn a Sant Cugat  
Identifica't

No estàs identificat.
E-mail:
Contrasenya:
>> Entra

Has oblidat la teva contrasenya?

Busca un producte
Busca

Contingut de la cistella

No has afegit cap article al carro.

Veure cistella
Registra't

Condicions Generals

Facebook de Carnisseries Tubau
Estigues al dia de les nostres
novetats


Condicions generals de compra on-line de Carnisseries Tubau i avís legal

Benvinguts a les Condicions Generals de Compra en la botiga on-line de Carnisseries Tubau (BERMICARN, S.L.)

 1. Condicions Generals de Compra

  • Requisits, seguretat i confidencialitat


  • Per poder realitzar compres a Carnisseries Tubau per Internet, serà necessari i imprescindible registrar-vos com a usuari del nostre portal i acceptar totes i cadascuna de les nostres Condicions Generals. La realització de la seva compra serà la confirmació de la seva acceptació del contingut de les Condicions Generals de Compra on-line a Carnisseries Tubau. Com a Client, declara ser major d'edat i disposar de capacitat jurídica per acceptar les presents condicions i per navegar i operar sota la seva total i exclusiva responsabilitat dins de la nostre pàgina web. L'usuari enregistrat té l'obligació de vetllar per la custodia, bon ús i integritat del codi d'accés (usuari i contrasenya) de caràcter personal i intransferible. El Client és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, subtracció o utilització de qualsevol contrasenya o codi identificatiu, i de les conseqüències que d'aquest fet es podrien derivar. Al mateix temps, Carnisseries Tubau manté una política de confidencialitat de les dades facilitades pel Client, comprometent-se a la protecció de les dades personals del Clients de la botiga on-line.

  • Client destinatari


  • Aquesta Botiga virtual està destinada al consum propi del Client i queden exclosos del nostre servei empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l'alimentació i els seus sectors afins, i en particular del ram de la carn, així com els consumidors domiciliats fora de l'àmbit d'activitat de Carnisseries Tubau (en l'actualitat, Municipi de Sant Cugat del Vallès i Bellaterra)

  • Preus


  • Carnisseries Tubau li garanteix el preu del dia que realitzi la compra, amb independència del dia que es fa el lliurament . El preu total reflectit a la seva pantalla una vegada complerta la seva cistella de la compra és aproximat, donat que els pesos per peces senceres i per tipus de tall són estimats i orientatius. El preu total de la seva comanda només podrà ser determinat una vegada ha estat preparada en la seva totalitat.

   Els preus dels productes de la botiga virtual es revisen automàticament amb les revisions general de preus de les botigues, però si per problemes aliens a la voluntat de la empresa els preus no haguessin pogut ser actualitzats, el Client serà contactat immediatament per a qualsevol modificació de preu abans de procedir a la preparació de la comanda.

   Els preus publicats inclouen l'IVA corresponent.

  • Productes


  • Carnisseries Tubau li garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen a la botiga virtual, si bé, pot no garantir la disponibilitat del mateixos per a tots els Clients, i en les quantitats requerides en el moment d'efectuar la comanda. En aquest cas, el Client serà contactat telefònicament per ser informat i per oferir-li la possibilitat de substitució. Els productes oferts a la botiga virtual són exactament els mateixos en qualitat i preu que pot trobar en qualsevol de las nostres botigues.

  • Lliurament a domicili


  • Actualment, el nostre servei a domicili és gratuït per a comandes d'import superior a 40 €. Si la seva comanda és inferior a 40 € el cost de lliurament a domicili és de 3 €.

   Aquesta opció permet lliurar la comanda on el Client ens indiqui, dins de la franja horària seleccionada i de l'àrea de cobertura del servei. Carnisseries Tubau ofereix la possibilitat de que el Client reculli la comanda en qualsevol del seus punts de venda. Actualment, la zona de cobertura del servei a domicili cobreix tot el municipi de Sant Cugat del Vallès (Sant Cugat, Valldoreix, Mirasol, La Floresta i les Planes), així com Bellaterra.

   Les franges horàries actualment en vigor per al lliurament a domicili de les comandes per Internet són les següents:

   HORARI DEL SERVEI A DOMICILI   Nota: Per preparar i lliurar la vostra comanda necessitem un mínim de 24 hores d'antelació. Per a qualsevol dubte o aclariment consulteu a la nostra dependència.

   Per a la recollida en qualsevol dels nostres punts de venda haurà de tenir present el mínim de 24 hores i l'horari comercial de cada botiga. Per a qualsevol dubte i/o consulta pot contactar amb cada botiga mitjançant els telèfons que apareixen en la nostra pàgina web.

   Carnisseries Tubau no assumirà cap responsabilitat pel retràs en el lliurament de les comandes quan no siguin per causes directament imputables a l'empresa o en casos de força major. A tal efecte, s'entén per força major (a títol enunciatiu però no limitatiu): tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable; els errors en l'accés a les distintes pàgines web de la botiga virtual; els problemes en el subministrament d'energia elèctrica o telefònica; els danys produïts per tercers o atacs als servidors del portal (virus) que afectin a la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a Carnisseries Tubau ni al Client; els errors a la transmissió, difusió, emmagatzematge, o lliurament a tercers dels Productes del Portal; els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés a la botiga virtual de dits tercers; incendis; inundacions o terratrèmols; vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels Productes i per tant el compliment de les obligacions assumides per Carnisseries Tubau; la escasses o indisponiblitat de combustible o energia elèctrica; accidents, conflictes bèl·lics, embargs comercials o de qualsevol tipus; bloquejos, disturbis o per raó de qualsevol disposició governamental.

   En el moment de lliurament el Client haurà de firmar el val de compra conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada i farà efectiu l'import de la mateixa. Per a la recollida de comandes el Client haurà de comunicar el número que Carnisseries Tubau haurà destinat a la seva comanda. La forma de pagament de les comandes lliurades a domicili és al comptat mitjançant xec, efectiu, targeta de crèdit o transferència bancària.

  • Compra on-line i festes nadalenques:


  • El nostre servei de venda online romandrà interromput durant les festes nadalenques. No s'acceptarà cap comanda online per ésser lliurada durant la setmana de Nadal. Les comandes s'hauran de realitzar telefònicament o presencial. Per a qualsevol dubte o aclariment consulteu a la nostra dependència.

  • Normativa aplicable i jurisdicció:


  • Carnisseries Tubau es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la botiga virtual, incloent els productes i el preus, així com suspendre el seu accés i la venta temporal o definitivament.   En compliment de la normativa vigent i a tenor del disposat en l'article 211-15 i successius de la Llei 22/2010, del 20 de Juliol, del Codi de Consum de Catalunya, el Client no podrà tornar a Carnisseries Tubau qualsevol dels productes adquirits, donat la seva naturalesa perible, si dita devolució no es produeix en les 24 hores següents al lliurament o recollida de la comanda, prèvia notificació telefònica dins les dues hores següents a la recepció de la comanda. Nomes s'acceptarà devolucions de productes en el seu estat original i sempre i quan es pugui garantir que la cadena de fred no ha estat interrompuda. El producte retornat serà substituït per un altre de les mateixes característiques o de igual valor. En cas de devolució d'algun producte, les despeses de lliurament a domicili no seran reemborsades.

   https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5677/10196041.pdf
   http://www.consum.cat/temes_de_consum/comerc_electronic/

   Les presents condicions de compra s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el Client com Carnisseries Tubau, amb renúncia a qualsevol altre fur que poguessin correspondre'ls-hi, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

   L'acceptació de les presentes Condicions Generals de Compra per part del Client és condició prèvia, indispensable i obligatòria per poder beneficiar-se del servei de Botiga on-line de Carnisseries Tubau. El Client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit les presents Condicions Generals de Compra íntegrament i acceptar-les.


 2. AVíS LEGAL

  Informació general per a donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de Informació i Comerç Electrònic

  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-13758

  Titular:

  BERMICARN. S.L.
  C. de la Torre, 14
  08172-Sant Cugat del Vallès
  CIF: B62293774
  e-mail: tubau@tubau.com

  Reg. Mercantil de Barcelona - Tom 32,678 - Foli 12 - Full B-213 - Inscripció 1ª

  ELABORACIó PRòPIA
  668-CN-001
  "VENDA DIRECTA AL CONSUMIDOR"


  Propietat Intel·lectual

  Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de BERMICARN, S.L.. o de tercers a qui s'ha adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.
  L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de BERMICARN, S.L. i del titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.
  Carnisseries Tubau és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense l'autorització de BERMICARN, S.L.

  BERMICARN, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut dels llocs web als quals s'accedeixi mitjançant enllaços (links) que puguin existir en aquesta pàgina web.

  Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC)

  jacc
  Carnisseries Tubau, BERMICARN, S.L., és una empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) amb el número 6903. Disposem del distintiu d'establiment adherit, com a signe de confiança, compromís i de qualitat dels nostres productes i serveis envers els nostres clients.

  A través de la JACC oferim als nostres clients dues vies per resoldre possibles conflictes de consum: la mediació i l'arbitratge de consum. Això és una garantia de qualitat afegida a la compra realitzada en els nostres establiments.


CARNISSERIES TUBAU - Tel.: 93 674 12 85 - Fax 93 675 12 94 - Email info@tubau.com   ·   Copyright © 2012 Tots els drets reservats